Cool om voor Nascom te werken: join us!

Enkele van onze dudes zijn gaan city-trippen in New York. Alle bezwarende foto’s kunnen me gerust doorgemaild worden. Ik hoor verhalen over election night, Moma, the city that never sleeps en vaak ook iets over the future of webdesign, agencies waar we in alle nederigheid kunnen aan tippen en eerder gematigd alcoholgebruik. Opgepompt voor yet another year of creativity!

Leave a Reply